| Hjem | Styre | Hederspris | Vårt Arkiv | Ætt og annet | Gravsteder | Artikler | Linker |


Styret 2022/ 2024

| Statutter for Grenland Ættehistorielag |


Gjeldende styre og komiteer valgt på årsmøtet 2019.
2 styremedlemmer har i mellomtiden falt fra og 2 nye har kommet inn.

Verv Navn
Leder Terje Rehn Holm-Johnsen
Sekretær Audhild Dahl
Kasserer Sven Erik Langseid
Styremedlem Kari Aabelvik
Styremedlem - Web og PR ansvarlig Gard Strøm
Arkivar Jan Christensen
Varamedlem Liv Marie Skilbred Pettersen
Varamedlem Thor Wølner Gundersen

Epost: grenlandslekt@gmail.comKomitéer

Revisorer
Tor Ellefsen
Jon Olav Strand

Kaffekomite
Liv Marie Skilbred Pettersen
Unni Knutsen

Valgkomite
Liv Marie Skilbred Pettersen
Unni Knudsen
???????????

Hederspriskomite
Gard Strøm
Jan Christensen
Thor Wølner Gundersen


Redaksjonskomite
Jan Christensen
Terje Rehn Holm-Johnsen
Gard Strøm
Inge H. Pedersen


Postadresse:
Grenland Ættehistorielag c/o
Terje Rehn Holm-Johnsen
Skogmo 37A, 3735 Skien
Epost: grenlandslekt@gmail.com


webmaster@grenlandslekt.no