Grenland Ættehistorielag

| Hjem | Styre | Hederspris | Vårt Arkiv | Ætt og annet | Gravsteder | Artikler | Linker |


Grenland Ættehistorielags Hederspris

I 2003, i forbindelse med foreningens 30-års jubileum, ble det bestemt at foreningen skulle opprette en hederspris. Prisen skulle gå til institusjoner eller personer som har fremmet slektsforskningsinteressen i Telemark.
Prisen deles ut på foreningens julemøte. Prisen kan ikke deles ut til et sittende styremedlem, eller til en som sitter i hederspriskomiteen. Årsmøtet velger representanter til hederspriskomiteen. Enkelte år finner man, av forskjellige årsaker, ingen mottagere av prisen. Da blir det selvsagt ikke noen hedersprisutdeling dette året.

Nedenfor er linker til de ulike hedersprisvinnerene og hvorfor nettopp de ble valgt.


| Hederspris 2003 | Hederspris 2004 | Hederspris 2005 | Hederspris 2006 | Hederspris 2007 | Hederspris 2008Hederspris 2009 |
| Hederspris 2010Hederspris 2011 | Hederspris 2012 | Hederspris 2013 | Hederspris 2014 | Hederspris 2015 | Hederspris 2016 |
| Hederspris 2017 | Hederspris 2018 | Hederspris 2019 | Hederspris 2023 |


webmaster