Kontaktinfo

Postadresse
Grenland Ættehistorielag
v/ Kari Aabelvik,
L�vsj� terrasse 12
3943 Porsgrunn


E-post

 

Støtt oss via Grasrotandelen

 

Våre møter

Ingen nyheter

Nyheter fra Arkivverket

Ætt og Annet

Siden 1979 har vi gitt ut medlemsblad. I begynnelsen het det "Nytt fra Grenland Ættehistorielag". Senere ble det i tillegg sendt ut en bulletin kalt "Budstikka" med litt generell informasjon om foreningen. Disse er nå blitt samlet til et medlemsblad, "Ætt og Annet", som utkommer 3 ganger per år.

Her finner du de ulike nummerene vi har gitt ut i pdf-format.

Grunnet opprydning gir vi nå bort restopplaget av medlemsbladet samt vår jubileumsbok. Det er ulikt antall igjen av hvert nummer. Dersom du ønsker å få blad, kan du kontakte oss. Dersom vi skal sende bladene til deg, må du dekke porto.

 

Søk på siden

Ikon Søk

NB! Søk på Gravsteder må gjøres inne i pdf-filen for hver kirkegård.

Nytt på vårt Forum